שם השיעור: פעלים בסיסיים-רמה 1


להיות מנוי אַבאָנירן
להפסיק אויפֿהערן
לקיים, לפרנס אויסהאַלטן
להתעורר אויפֿכאַפּן זיך
להשמד,להיספות אומקומען
להצית אונטערצינדן
לתרגם איבערזעצן
לנתק איבעררייַסן
להתחיל אָנהייבן
להתלבש אָנטאָן
לברוח אַנטלויפֿן
להדליק אָנצינדן
להפריד אָפּטיילן
להוביל אָפּפֿירן
לעבוד אַרבעטן
לארגן אָרגאַניזירן
לצאת אַרויסגיין
להסתובב, להקיף אַרומגיין
לחבק,להקיף אַרומכאַפּן זיך
להיכנס אַרייַנקומען
להציב אַריַינשטעלן
לברך באַגריסן
להתחבא באַהאַלטן זיך
לשבח באַזינגען
להחליט באַשליסן
לבנות בויען
לבקש בעטן
להשאר בליַיבן
לבעור ברענען
ללכת גיין
לצאת החוצה גיין אַרויס
לתת געבן
לזכור געדענקען
למצוא געפֿינען
למצוא חן געפֿעלן
צריך דאַרפֿן
לסַפר דערציילן
לסובב דרייען
להסביר דערקלערן
יש האָבן
לאהוב האָבן ליב
להחזיק האַלטן
להקריא בשם הייסן
לעזור העלפֿן
לשמוע הערן
לגדול וואַקסן
לרחוץ וואַשן
לגור וווינען
לדעת ווייסן
[ווילן] לרצות וועלן
בונה עתיד וועלן
להיעשות ווערן
להגיד זאָגן
אמור להיות זאָלן זיַין
להבטיח צוזאָגן
להיות זייַן
לשיר זינגען
לשבת זיצן
לראות זען
לעשות טאָן
לרקוד טאַנצן
אסור טאַרן ניט
לשתות טרינקען
לצחוק לאַכן
לרוץ לויפֿן
לשכב ליגן
להניח לייגן
לקרוא לייענען
לחיות לעבן
ללמוד לערנען
לעשות מאַכן
לצייר מאָלן
מוכרח מוזן
מותר מעגן
לתפור נייען
לקחת נעמען
לסיים ענדיקן
לענות ענטפֿערן
לאכול עסן
לפול פֿאַלן
לחפוף/להשוות פֿאַרגליַיכן
לשכוח פֿאַרגעסן
לסוע פֿאָרן
למכור פֿאַרקויפֿן
להבין פֿאַרשטיין
לסגור לנעול פֿאַרשליסן
להנהיג פֿירן
לעוף פֿליען
לשאול פֿרעגן
לצייר צייַכנען
לספור ציילן
לבשל קאָכן
לקנות קויפֿן
לבוא קומען
להסתכל קוקן
יכול קענען
לקטוף רייַסן
לדבר רעדן
לעמוד שטיין
לסרוג שטריקן
לשלוח שיקן
לישון שלאָפֿן /שלופֿן
לטייל שפּאַצירן
לשחק שפּילן
לקפוץ שפּרינגען
לכתוב שריַיבן
לצעוק שרייַען
        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 263989

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©