א
אַבראַמאָוויטש, מאַקס
אויערבאַך אפרים [1892 - 1973] בעלץ, בעסאַראַביע - , ישראל
איגנאַטאָוו, דוד [1885 - 1954] , - , ארה"ב
אייכענראַנד לייזער [1912 - ] דעמבלין, פּוילן
אימבער ש. י [1889 - 1942] יעזשערני, מזרח-גאַליציע
אייסן אברהם [1886 - ] בריסק, ליטא
אלמי, א. [ פסבדונים ] אליהו-חיים שעפס [1892 - ] ווארשע - וורשה, פּוילן - פולין - ,
אליהו בחור - אשכנזי אליה [1470 - 1549] נוישטאַט, בוואַריה - וונציה, איטליה
אַלפערסאָן מרדכי
אש שלום [1880 - 1957] קוסנו, פולין - , ישראל
אוליצקי לייב [1894 - 1975] טריסק, פולין - גבעתיים, ישראל
איינהורן דוד [1886 - 1973] נובוגרודוק, פלך מינסק, רוסיה הלבנה - ניו-ייורק, ארצות הברית
אופאָטאָשו יוסף [1886 - 1954] מאַלאַווה, פולין - ניו-יורק, ארצות הברית
אפלפלד אהרון [1932 - ] בוקובינה, רומניה - ,
אוישער משה [1906 - 1958] ליפקאן, בסרביה - ניו-יארק, ארה"ב
אייַזמן צבי [1920 - 1915] וורשה, פולין - תל-אביב, ישראל
אולינובר מרים , - ,
אמיוט ישראל , - ,
אוירבך רחל , - ,
אולינובר מרים , - ,
אושרוביץ' הירש , - ,
אלפנט מנדל , - ,
אלטמן משה , - ,
אדלשטט דוד , - ,
אקסלרוד זליג , - ,
ארליך פנחס , - ,

ב
בירשטיין יוסל [1920 - 2003] ביאלא פודולסק, פולין - , ישראל
בעל מחשבות ישראל איסידור אליַשֵב [1873 - 1924] קובנה, - וורשה, פולין
ברדיצבסקי מיכה יוסף בן גָרִיוֹן [1865 - 1921] מז'יבוז', פודוליה - ברלין, גרמניה
ברודרזון / ברודערזאָן משה [1890 - 1956] מוסקבה, רוסיה - ורשה, פולין
באַסמאַן בן-חיים רבקה [1925 - ] ווילקומיר, ליטא - ,
ברודערזון משה [1890 - 1956] מוסקבה, ברית המועצות - וורשה, פולין
בוימוול רחל [1914 - 2000] אודסה, אוקראינה - ירושלים, ישראל
ביאלוסטאצקי בנימין-יעקב [1893 - 1962] , - ,
ביאליק חיים נחמן [1873 - 1934] זיטומיר, ווהלין - תל-אביב, ישראל
בת טובים שרה סאטאנוב, פודוליה - ,
בערגעלסאָן דוד [1884 - 1952] אוקרימובאָ - אומן, אוקראינה - , ברית-המועצות
ברסלב ברעסלאוו ר נחמן [1772 - 1811] מזיבוז, אוקראינה - אומן, אוקראינה
בריקס ירחמיאל [1912 - 1973] סקארזשיסק-קאמיעננא, פולין - ירושלים, ישראל
בראון קייטי , - ,
בורישו מנחם , - ,
בחור אליהו , - ,
ביידר חיים , - ,
בילצקי ישראל חיים , - ,
בלבן זבולון זליג , - ,
בסוק משה , - ,
בסמאן בן-חיים רבקה , - ,
בריצ'בר זליג , - ,
ברודס ראובן אשר , - ,
ברודר ברל , - ,
ברונשטיין שרול , - ,
ברנשטיין משה , - ,
ברקוביץ ישראל , - ,
ברתנא מרדכי , - ,

ג
גראדה חיים [1910 - 1982] וילנה, ליטא - ניו-יורק, ארה"ב
גאָלדפֿאַדן אברהם [1840 - 1908] סטרוקונסטנטיטוב, אוקראינה - ניו-יורק, אוקראינה
גרינברג אורי צבי [1896 - 1981] בילקמין, גליציה - ירושלים, ישראל
גרלינבלאַט עליזה [1888 - 1975] באזאענטיס, פודוליה - , ארה"ב
געלבאַרט מיכאל , - ,
גבירטיג מרדכי [1877 - 1942] קרקוב, גליציה - קרקוב, גליציה
גויכבּרג ישראל [1894 - 1970] חוטין, סרביה - ניו-יורק, ארצות הברית
גלאַטשטיין יעקב [1896 - 1971] לובלין, פולין - ניו-יורק, ארצות הברית
גליק הירש [1922 - 1924] ווילנה, ליטא - , אסטוניה
גלזר-אנדרוס אידה [1893 - 1947] , - ,
גאלד מארי , - ,
גודינר שמואל ניסן , - ,
גורליק נח , - ,
גורשטיין אהרון , - ,
גילדין חיים , - ,
גיסר משה דוד , - ,
גלזר ריקלה , - ,
גלזרמן שמואל , - ,
גמזו יהודה לייב , - ,
גרוביאן מוטל , - ,
גרופר יעקב , - ,

ד
דראָפקין צילה [1887 - 1956] בוברויסק, בלארוס - ניו-יורק, בלארוס
דריז שיקה ( יהושע) [1908 - 1971] קראסנויה, אוקראינה - מוסקבה, רוסיה
דיק ( אָמְ"ד ) אייזיק מאיר [1814 - 1893] ווילנה, ליטא - ווילנה, ליטא
דִינֵזוֹן יעקב [1858 - 1919] נובי-זאגור, קובנה, ליטא - וורשה, פולין

ה
הירשביין פרץ [1880 - 1948] הורדנה, בלארוס - לוס-אנג'לס, ארה"ב
האָפֿשטיין דוד [1889 - 1952] קורוסטישב, קייב, אוקראינה - סיביר, אוקראינה
ה. לייוויק לייוויק האלפרן [1888 - 1962] מינסק, בלארוס - ניו-יורק, ארה"ב
הבעל שם טוב ישראל בן אליעזר [1700 - 1760] אוקופ, אוקראינה - מזיבוז, אוקראינה
העלער בינעם [1908 - 1998] וורשה, פולין - תל-אביב, ישראל

ו
וואַרשבסקי מאַרק [1848 - 1907] אודסה , - קייב,
ווייַנפער זישע [1893 - 1957] , - ,
וויגאַַנד חיקע ברוריה , - ,

ח
חפץ-טוזמאַן מלכה [1896 - 1987] ווהלין, אוקראינה - לוס-אנג'לס, ארצות הברית

ט
טרונק יחיאל-ישעיה [1887 - 1961] לוביץ', - ניו-יורק, ארה"ב
טיטלבוים דורה , - ,

י
יוזעלמאַן יוסף [1480 - 1554] רוסהיים, גרמניה - , גרמניה
יאָפֿיק וויטיאַ , ביראָבידזשאַן - , ביראָבידזשאַן

ל
לעווין לייבו [1913 - 1984] קמפולונג, רומניה - הרצליה, רומניה
לייב אוליצקי [1894 - 1975] טריסק, פולין - גבעתיים, פולין
ליילס אהרן [1889 - 1966] ולוצלאווק, פולין - ניו-יורק, ארצות הברית
לעמסטער משה [1946 - ] סטאָלניטטשען, מאָלדאָווע - ,
לי מלכה , - ,

מ
מאָלאָדאָווסקי קאַדיע [1894 - 1975] , - ,
מאַזע איידע [1893 - 1962] , - ,
מלך ראַוויטש (רָבִיץ') זכריה חנא בֶּרגנֶר [1893 - 1976] ראדימנו, גליציה - מונטריאול, קוויבק, קנדה
מאַנגער איציק [1901 - 1969] צ'רנוביץ, אוקראינה - גדרה, ישראל
מרגולין אנה [1887 - 1952] ברסט-ליטובסק, ברית המועצות - ניו-יורק, ארצות הברית
מַרְקִיש פרץ [1895 - 1952] פולונויֶה, פלך ווהלין - מוסקבה, רוסיה
משה קולבק [1896 - 1937] סמרגון, - בלארוס,
מוקדוני אלכסנדר [1878 - 1958] , - ,
מלאטעק חנה [1900 - ] , - ,
מיראנסקי הממשל פרץ [1908 - 1993] , - ,
מינצעס רחל , - ,

נ
ניגער שמואל [1883 - 1955] מינסק, רוסיה הלבנה - ניו-יורק, ארה"ב
נאדיר משה [1885 - 1943] גראייב, גליציה - ניו-יורק, ארצות הברית
נאָמבערג הערש דוד [1876 - 1927] אמשינוב, פולין - וורשה, פולין

ס
סוצקבר אברהם [1913 - 2010] סמרגון, ליטא בלארוס - תל-אביב, ישראל
סעגאַלאוויטש זוסמאַן [1884 - 1949] ביאליסטוק, פולין - ניו-יורק, ארה"ב
סופרים נולדו בלודז לודז, פולין - ,
סאָלאָמאַטאָוו וויטיאַ ביראָבידזשאַן, - ,
סטדלסקי יעקב , - ,

ע
ערמאָלאַיעוואַ אָליאַ , ביראָבידזשאַן - ,

פ
פרץ יצחק לייבוש [1851 - 1915] זמושץ, פולין - וורשה, פולין
פרוג שמעון שמואל [1860 - 1916] חרסון, ברירת-המועצות - אודסה, ברירת-המועצות
פפר איציק [1900 - 1952] שפולה, אוקראינה - , ברית המועצות
פפרניקוב יוסף [1897 - 1993] וורשה, פולין - תל-אביב, ישראל
פינסקי דוד [1872 - 1952] מוהילב, רוסיה הלבנה - חיפה, ישראל
פֿרישמאַן דוד [1859 - 1922] זגערזש, פולין - ברלין, גרמניה
פוגל דבורה [1900 - 1942] , - ,
פל-ילין שרה , - ,

צ
צייטלין אהרן [1898 - 1973] מוגילב, בלארוס - ירושלים, ישראל
צינבערג ישראל [1873 - 1939] , - ,
צעסלער שמואל [1904 - 1987] זבלודוב, פולין - בואנוס איירס, ארגנטינה
ציגעלמאַן יאַשע , ביראָבידזשאַן - ,
צאנין מרדכי ישעיהו [1906 - 2009] סוקולוב, פולין - תל-אביב, פולין

ק
קצ'רגינסקי שמריהו [1908 - 1954] וילנה, ליטא - מנדוסה, ארגנטינה
קיפּניס לוין [1890 - 1990] אושומיר, ווהלין - תל-אביב, ישראל
קאַץ מיינקע [1906 - 1991] , ליטא - , ליטא
קולבק משה [1896 - 1941] סמרגון, וילנה, ליטא - , ליטא
קאצנלסון יצחק [1885 - 1944] קרליץ, בלארוס - אושוויץ, פולין
ק. צטניק יחיאל פֿיינר די-נור [1909 - 2001] סוסנוביץ, פולין - תל-אביב, ישראל
קוויטקאָ לֶיְיבּ [1890 - 1952] אוֹלסְקוב, חֶרְסוֹן , רוסיה - , רוסיה
קְוִויטְקאָ לֶיְיבּ [1890 - 1952] אולסקוב, אוקראינה - , אוקראינה
קארפינוביץ / קאַרפּינאָוויטש אַבֿרהם [1918 - 2004] ווילנה, ליטא - תל-אביב, ישראל
קראַנץ יעקב "דער דובנער מגיד" [1740 - 1804] דובנאָ, אוקרינה - זאַמאָשטש, פולין
קיידאַנאָווער צבי הירש [ - 1713] קוידנוב , פולין - , פולין
קאָבענקאָוו טאָליאַ , ביראָבידזשאַן - ,
קביאטקובסקי רבקה , - ,
קודלי ברכה , - ,
קופשטיין-כץ ברכה , - ,
קניזשניק זלדה , - ,
קרייטמן אסתר [1891 - 1954] , - ,
קאהאן אברהם [1860 - 1951] , - ,
קויאטקובסקי רבקה , - ,

ר
רייזען אברהם [1876 - 1953] קוידונב, מינסק - נין-יורק, ארה"ב
רעלעס הירש [1913 - 1991] , - ,
ראָזענטאַל בוריס [1881 - 1938] , - ,
רוזנטאַל זאַלמן [1892 - 1959] , - ,
ראַטנער מאַראַט , ביראָבידזשאַן - ,
רעווי איליושע , ביראָבידזשאַן - ,
רוזנפלד מוריס [1862 - 1923] , - ,
רודניצקי לאה , - ,

ש
שמואלעוויץ Shmulewitz שמואל [1868 - 1943] , - ,
שלום עליכם - רבינוביץ שלום [1859 - 1916] פריאסלאב, פלך קייב, רסיה - ניו-יורק, ארצות הברית
ש.אנ-סקי שלמה זיינביל [1863 - 1920] צ'שניק, פלך ויטבסק - אוטבוסק, פלך ויטבסק
שפיגל ישעיהו [1906 - 1990] באלוט, לודז', פולין - תל-אביב, ישראל
שפּיגלבלאַט אלכסנדר [1927 - ] קמפולונג, רומניה - , רומניה
שמ"ר - שייקביץ נחום-מאיר [1849 - 1905] ניאסוויז, בלארוס - ניו-יורק, ארה"ב
שינדלער אליעזר [1892 - 1957] טיצ'ין, גליציה - ניו-ג'רזי, גליציה
שאַצקי יעקב [1893 - 1956] , - ,
שיפר יצחק [1884 - 1943] טרנוב, גליציה - מיידנק, גליציה
שטערנהיים נחום , - ,
שמואלוויץ ש. [1868 - 1943] , - ,
שניאור זלמן [1887 - 1959] , בלארוס - , בלארוס
שוחט ראָמאַן , ביראָבידזשאַן - ,
שכטמאַן עלי [1908 - 1996] ואסקוביץ', אוקראינה - , אוקראינה
שכטר-גוטסמן בלה [1920 - 2013] וינה, אוסטריה - ברונקס, אוסטריה

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 345771

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©