יידיש : הפועל
       טבלה פעלים בסיסיים - רמה 1
       טבלה פעלים בסיסיים - רמה 2
       פעלים מתפצלים די קאָנווערבן
       הווה - די איצטיקע צייַט
       עבר - די פֿאַרגאַנגענע צייַט
       עבר - פעלי תנועה
       עתיד - די קומענדיקע צייַט
       נפעל - פּאַסיווער פֿאָרעם
       תנאי - קאָנדיציאָנאַלער פֿאָרעם
       ציווי - אימפּערראַטיוו
       פועל : זיך- ווערבן
       פועל מוּרחב -פּעריפֿראַסטישער ווערב
       זמנים -טבלת סיכום
       פעלים אדוורביאליים : מילות יחס
       גערונדיוו - בינוני פעול
       פועל : סיומת -ען לפועל
       טבלה פעלים בסיסיים - קאָנווערבן -
       פועל : צורות בלתי סדורות בהטייה
       פועל מודאַלי : דער מאָדאַלער ווערב
       פעלי חובה
       פועל : זייַן
       דוגמאות לשימוש בפועל : זייַן
יידיש: מבנה המשפט
       מילת שאלה - אינטעראָגאַטיווער פּראָנאָם
       משפט שאלה - דער פֿרעגזאַץ
       מילת יחס כתוספת לפועל
       מילות שאלה בהטייה
       משפטי שלילה - נעגאַטיווע זאַצן
       משפטי שלילה : נאָך
כללי
       שימוש בתואר ושם-עצם
       מילות יחס בתפקידים שונים
       כינויי גוף והטייתם - פּערזענלעכער פּראָנאָם
       כינויי קניין - פּאָסעסיווער פּראָנאָם
       כינויים לציון הגוף
       שם עצם ותואר - תגיות ידוע - טבלה
       מילת יחס : קיצורים עִם 'דעם'
       כינויי גוף -בצורת נושא
       ניקוד - כיצד מנקדים
       יסודות השפה
יידיש : שם עצם
       שם עצם תווית מיידעת
       שם-עצם פרטי - פּרט-סובסטאַנטיוו
       כלי תחבורה
       מבנה הבית
       די משפּחה
       גוף האדם
       ירקות ופירות
       מערצאָל- צורת רבים של שם עצם
       צורת הקטנה של שם עצם - פֿאַרקלענער-פֿאָרמעס בייַ סובסטאַנטיוון
       שם עצם - תגיות ידוע - טבלה
       מאכלים : עברית - יידיש
       מאכלים : יידיש - עברית
       שם עצם ותואר - טבלת תמצית לתגיות ידוע
       כלי-בית
       בית-ספר : די שול
       בגדים
       בית - די היים
       איברי הגוף הפנימיים
       בית-חולים
       כלי מטבח
       כלים-חשמליים
       כלים-חשמליים
       בעלי מלאכה
תואר
       זמן - די צייַט
       תואר כנשוא שמני
       שם עצם ותואר- תגיות ידוע - טבלה
       צבעים - די פֿאַרבן
       מספרים - די נומערן
       תואר : מספרים מונחים בחשבון
       תואר : המספר אחד
       תאריך - מספר
       מספרים סודרים
       די נומערן - טבלה
מילים בתחום:
       חנוכה
       מילון בשפות
מילון
       מילון יידיש אנגלי
       מילון יידיש אנגלי הרכבי
       ביבליוגרפיה למילונים
       מילון יידיש לפי נושאים
       אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש װערטערבוך
יידיש : ספרי לימוד
       ספרי לימוד
       ביבליוגרפיה
       סופרים
       סימניה - מאגר ספרים
       קישור לספרי לימוד סרוקים ביידיש
       אתר לימודי
       חומרי עזר ללימוד

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 415015

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©