שם השיעור : נפעל - דער פּאַסיווער פֿאָרעם

כדי ליצור את צורת נפעל - דער פּאַסיווער פֿאָרעם משתמשים בשני פעלים.
הפועל הראשון : פועל עֶזֶר הילפֿסווערב - ווערן.
                            הפועל "ווערן" הוא שבונה את צורת הנפעל,
                             ועליו בלבד חַל הכלל הבסיסי של הטיית הפועל.

כינוי גוף

ווערן

איך – אני

ווער

דו -   את/אתה

ווערסט

ער -   הוא

ווערט

זי -    היא

ווערט

עס –  זה

ווערט

מען -  סתמי

ווער

ווערט

מיר – אנחנו

ווערן

איר  - אתם/תן

ווערט

זיי –  הם/הן

ווערן


הפועל השני :   הוא הפועל שיופיע בצורת בינוני פעול פּאַרטיציפּ - V3.
                           פועל זה שומר על צורתו 
                           בכל כינויי הגוף                    [ ראה פרק הפועל בצורת
v3 ]

 

כינוי גוף

קויפֿן- נקנה

שרייַבן - נכתב

לערנען -  נלמד

עסן  -    נאכל

איך – אני

ווער    געקויפֿט

ווער     געשריבן

ווער  געלערנט

ווער      געגעסן

דו -   את/אתה

ווערסט געקויפֿט

ווערסט   געשריבן

ווערסט געלערנט

ווערסט  געגעסן

ער -   הוא

ווערט  געקויפֿט

ווערט    געשריבן

ווערט   געלערנט

ווערט    געגעסן

זי -    היא

ווערט  געקויפֿט

ווערט    געשריבן

ווערט   געלערנט

ווערט    געגעסן

עס –  זה

ווערט  געקויפֿט

ווערט    געשריבן

ווערט   געלערנט

ווערט    געגעסן

מען -  סתמי

 מע - סתמי

ווערט  געקויפֿט

ווערט    געשריבן

ווערט   געלערנט

ווערט    געגעסן

מיר – אנחנו

ווערן   געקויפֿט

ווערן    געשריבן

ווערן   געלערנט

ווערן     געגעסן

איר  - אתם/תן

ווערט  געקויפֿט

ווערט   געשריבן

ווערט  געלערנט

ווערט    געגעסן

זיי –  הם/הן

ווערן   געקויפֿט

ווערן    געשריבן

ווערן  געלערנט

ווערן     געגעסן

 

צורת נפעל : בזמן עבר


בשימוש בצורת נפעל בהטיית זמן עבר יש להתייחס לפועל "ווערן" כפועל המתנהג כפועל תנועה בזמן עבר.

 

כינוי גוף

קויפֿן- נקנה

לערנען -  נלמד

אָנצינדן - להדליק

איך - אני

בין ניט געוואָרן געקויפֿט

בין  געוואָרן   געלערנט

בין געוואָרן   אָנגעצונדן

דו - את/אתה

ביסט   געוואָרן  געקויפֿט

ביסט געוואָרן געלערנט

ביסט געוואָרן אָנגעצונדן

ער -  הוא

איז ניט  געוואָרן געקויפֿט

איז  געוואָרן   געלערנט

איז געוואָרן   אָנגעצונדן

זי -   היא

איז ניט  געוואָרן געקויפֿט

איז  געוואָרן   געלערנט

איז געוואָרן   אָנגעצונדן

עס - זה

איז ניט  געוואָרן געקויפֿט

איז  געוואָרן   געלערנט

איז געוואָרן   אָנגעצונדן

מען - סתמי

איז ניט  געוואָרן געקויפֿט

איז  געוואָרן   געלערנט

איז געוואָרן   אָנגעצונדן

מיר - אנחנו

זייַנען געוואָרן געקויפֿט

זייַנען געוואָרן געלערנט

זייַנען געוואָרן אָנגעצונדן

איר  -אתם/תן

זייַט ניט געוואָרן געקויפֿט

זייַט  געוואָרן  געלערנט

 זייַט  געוואָרן אָנגעצונדן

זיי – הם/הן

זייַנען געוואָרן געקויפֿט

זייַט  געוואָרן  געלערנט

זייַנען געוואָרן אָנגעצונדן

 

 צורת נפעל בזמן עתיד

 בשימוש בצורת נפעל במבנה הטיית הפועל כזמן עתיד נפעל יש להשתמש בשלושה פעלים:

פועל ראשון : פועל עזר בונה עתיד - הפועל "וועלן".

כינוי גוף

וועלן

איך – אני

וועל

דו -   את/אתה

וועסט

ער -   הוא

וועט

זי -    היא

וועט

עס –  זה

וועט

מען -  סתמי

ווער

וועט

מיר – אנחנו

וועלן

איר  - אתם/תן

וועט

זיי –  הם/הן

וועלן

פועל שני : פועל עזר בונה נפעל "ווערן"  יופיע כ-v1

כינוי גוף/נושא

פועל עזר בונה עתיד
וועלן בהטייה

פועל עזר
בונה נפעל –
v-1

איך – אני

 

ווערן

דו -   את/אתה

 

ווערן

ער -   הוא

 

ווערן

זי -    היא

 

ווערן

עס –  זה

 

ווערן

מען - סתמי

 

ווערן

ווער - מי

 

ווערן

מיא

 

ווערן

איר

 

ווערן

זיי

 

ווערן

פועל שלישי : הפועל המשמעותי בצורת -v3

  בכל הצורות ההטיה תהא צורת הפועל  המשמעותי בנפעל בשימוש  של צורת V3   של הפועל [געקומען, געשטאַנען].

בשלילת הפועל יש להשתמש ב"ניט" אחרי הטיית פועל עזר " וועלן" בונה עתיד.

 

 

 

 

 

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 263994

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©