אח ( אָח ) תנור

אויוון

אויוונס

דער

אמבטיה

וואַנע

וואַנעס

די

אסלה

טואַלעט

טואַלעטן

דער

ארון

אַלמער

אַלמערס

דער

ארון ( אֲרון בְּגָדִים)

שראַנק

שרענק

די

ארון ( אֲרון בְּגָדִים)

שאַנק

שרענק

די

ארון ( אֲרון בְּגָדִים)

קליידערשראַנק

קליידערשרענק

די

ארון ( אֲרון בְּגָדִים)

שאַפֿע

שאַפֿעס

די

ארון (אֲרוֹן סְפָרִים )

ביכֿערשאַנק

ביכֿערשענק

דער

ארון בגדים

קליידערשראַנק

קליידערשרענק

די

בית

היים

היימען

די

בית

שטוב

שטיבער

די

בית/בניין

בית

בנין

הויז

בנינים

הייַזער

דער

דאָס

גג

דאַך

דעכער

דער

גינה

גאָרטן

גאָרטנס

דער

דירה

דירה

דירות

די

דלת

טיר

טירן

די

זכוכית

גלאָז

גלעזער

דאָס

חדר

צימער

צימערן

דאָס

חדר

קאַמער

קאַמערן

די

חדר אוכל

עסצימער

עסצימערן

דאָס

חדר אמבטיה

וואַשצימער

וואַשצימערן

דאָס

חדר כביסה

וואַשצימער

וואַשצימערן

דאָס

חדר מיטות

אַלקאָווע

אַלקאָוועס

די

חדר שינה

שלאָפֿצימער

שלאָפֿצימערן

דאָס

חדר שירותים

טואַלעט

טואַלעטן

דער

חלון

פֿענצטער

פֿענצטער

דער

חלון - זכוכית

שויב

שויבן

די

חצר

הויף

הייף

דער

טלוויזיה

טעלעוויזיע

טעלעוויזיעס

די

 

 

טלפון

טעלעפֿאָן

טעלעפֿאָנען

דער

 

טפט ( טַפֵּיט קִיר )

וואַנטגעוועב

וואַנטגעוועבן

דער

 

כוס

גלאָז

גלעזער

דאָס

 

כורסה

פֿאָטעלשטול

פֿאָטעלשטולן

די

 

כורסה

פֿאָטעל

פֿאָטעלן

דער

 

כיור

אויסקנעט

אויסקנעטן

דער

 

כיסא

שטול

שטולן

די

 

כלי אוכל כף

עסלעפֿל

עסלעפֿלען

דער

 

כלי זכוכית

גלאָזוואַרעג

 

דאָס

 

כף מרק

זופּלעפֿל

זופּלעפֿלעך

דאָס

 

כפית

לעפֿֿעלע

לעפֿעלעך

דאָּס

 

כף

לעפֿֿל

לעפֿלעך

דאָּס

 

כרית

יאַשיק

יאַשיקעס

דער

 

מדף

פּאָליצע

פּאָליצעס

די

 

מזגן

איירקאָנדיטשן

איירקאָנדיטשנס

דער

 

מזלג

גאָפּל

גאָפּלען

דער

 

מזנון

שענקל

שענקלעך

דאָס

 

מחשב

קאָמפּיוטער

קאָמפּיוטערס

דער

 

מטבח

קיך

קיכן

די

 

מיטה

 בעט

בעטן

די

 

מיטה [מקום משכב]

געלעגער

געלעגערס

די

 

מנורה

לאָמפּ

לאָמפּן

דער

 

מנורת לילה

נאַכטלאָמפּ

נאַכטלאָמפּן

דער

 

מנורת לילה קטנה

נאַכטלעמפּל

נאַכטלעמפּלעך

דאָס

 

מפה

מאַפּע

מאַפּעס

די

 

מצעים

באַציעכץ

באַציעכצער

דאָס

 

מקרר

קילקאַסטן

קילקאַסטנס

דער

 

סכין

מעסער

מעסערס

דאּס

 

סלון

וווינצימער

וווינצימערן

דאָס/דער

 

ספה ( רִהוּט סָפָּה )

 סאָפֿע

סאָפֿעס

 די

 

ספה ( רִהוּט סָפָּה )

קאָשעטע

קאָשעטעס

 די

 

עציץ

בלומענטאָפּ

בלומענטעפּ

דער

פסנתר

פּיאַנע

פּיאַנעס

די

פרוזדור

קאָרידאָר

קאָרידאָרן

דער

פרח

בלום

בלומען

די

שמיכה ( שְׂמִיכָה )

דעק

דעקן

די

שמיכה ( שְׂמִיכָה )

צודעק

צודעקן

דער

שמיכה ( שְׂמִיכָה )

קאָץ

קאָצן

דער

שמיכה ( שְׂמִיכָה )

קאָלדרע

קאָלדרע

די

קערה ( קְעָרָה )

שאָל

שאָלן

די

קיר

וואַנט

ווענט

די

קערה (קְעָרַת-כביסה

באַלייע

באַלייעס

די

קערה ( קְעָרָה )

שיסל

שיסלעך

דאָס

קערה (קְעָרָה קטָנָה )

שיסעלע

שיסעלעך

דאָס

רהיט ( רָהִיט )

מעבל

מעבל

די

רהיט ( רָהִיט )

מעבלשטיק

מעבלשטיקער

דאָס

ריצפה (רִצְפָּה)

פּאָל

פּאָלן

דער

ריצפה (רִצְפָּה)

פּאָדלאָגע

פּאָדלאָגעס

די

שולחן

טיש

טישן

דער

שולחן אוכל

עסטיש

עסטישן

דער

שולחן כתיבה

שרייַבטיש

שרייַבטישן

דער

שטיח

טעפּעך/טעפּיך/דיוואַן

טעפּעכער / טעפּיכער /דיוואַנען

דער

שידה

קאָמאָד

 קאָמאָדעס

דער

שעון ( שְעוֹן-קִיר )

וואַנטזייגער

וואַנטזייגערס

דער

שרותים

טואַלעט

טואַלעטן

דער

תמונה [צילום]

פֿאָטאָגראַפֿיע

פֿאָטאָגראַפֿיעס

די

תנור ( תַּנוּר )

פּריּפּעטשיק

פּריּפּעטשיקעס

דער

תנור ( תַּנוּר )

אויוון

אויוונס

דער

תנור ( תַּנוּר בִּשּׁוּל )

אויוון

אויוונס

דער

         

 

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 263989

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©