התואר - המספרים - די נומערן – [טבלה]

הבה נִסְפּוֹר - לאָמיר ציילן

  השימוש במספרים במשפט הוא כמו שימוש בתואר. אנו מבחינים בשני סוגי מספרים.

מספרים סודרים : אחד, שנים, שלושה וכו'
מספרים סודרים יבואו לפני שם-עצם. -  צוויי קינדער [שני ילדים]
מספרים סידוריים : ראשון- ראשונה, ראשונים-ראשונות: שני-שנייה, שניִים-שנִיות:
שלישי-שלישית, שלישיים-שלישיות, וכו' – ראה פרק נפרד

מספרים סודרים  יבואו לפני שם העצם ויקבלו את תכונות המין והתפקיד התחבירי של שם העצם [ראה פרק נפרד].

המספר אחד [1] קשור ומותנה במין ובתפקיד התחבירי של שם-העצם.

  0

נול

 10

 צען

20 

צוואַנציק 

 100

 הונדערט

 

 

1

איינס

11

עלף

21

איין און צוואַנציק

101

הונדערט איינס 

121

הונדערט איין און צוואַנציק

 2

צוויי

12 

צוועלף 

22

צוויי און צוואַנציק

102 

הונדערט און צוויי

 

הונדערט צוויי און צוואַנציק 

דרייַ 

13 

דריַיצןַ 

 23

 דרייַ און צוואַנציק

103 

הונדערט און דרייַ 

 

הונדערט דרייַ און צוואַנציק 

פֿיר 

14

פֿערצן

24

פֿיר  און צוואַנציק 

104

הונדערט און פֿיר 

 

 הונדערט פֿיר און צוואַנציק 

פֿינף

15 

פֿופֿצן 

25

 פֿינף און צוואַנציק 

105

הונדערט און פֿינף

 

הונדערט פֿינף און צוואַנציק 

6

זעקס 

16

זעכצן

26

זעקס און צוואַנציק

106

הונדערט און זעקס

 

הונדערט זעקס און צוואַנציק 

זיבן

17 

זיבעצן

27 

זיבן און צוואַנציק

107 

הונדערט און זיבן  

 

הונדערט זיבן און צוואַנציק  

8

אַכט 

18 

אַכצן 

28

אַכט און צוואַנציק

108 

הונדערט און אַכט 

 

הונדערט אַכט און צוואַנציק   

9

נייַן

19 

נייַנצן

29

 נייַן און צוואַנציק 

109

הונדערט און נייַן

 

הונדערט נייַן און צוואַנציק   

 

 

 

 

 

 

 200

צוויי הונדערט 

 

 

 

 

 

 

30 

דרייַסיק 

 300

 דרייַ הונדערט 

 

 

 

 

 

 

40 

פֿערציק 

400 

 פֿיר הונדערט 

 

 

 

 

 

 

50 

פֿופֿציק 

500 

פֿינף הונדערט  

 

 

 

 

 

 

60 

 זעכציק

 600

זעקס הונדערט  

 

 

 

 

 

 

70 

 זיבעציק

700 

זיבן הונדערט 

 

 

 

 

 

 

80 

 אַכציק

800

אַכט הונדערט  

 

 

 

 

 

 

90 

 נייַנציק

900

נייַן הונדערט  

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

טויזנט 

 

 

 

  

כשסופרים מספרים במאות תבוא ספרת היחידות לאחר המאות

100.  הונדערט          101.  הונדערט איינס

200.  צוויי הונדערט    201.  צוויי הונדערט און איינס

300.  דרייַ הונדערט   301. דרייַ הונדערט און איינס

400.  פֿיר הונדערט    401.  פֿיר הונדערט  און איינס

500.  פֿינף הונדערט

600.  זעקס הונדערט

700. זיבן הונדערט

800. אַכט הונדערט

900. נייַן הונדערט

1,000 טויזנט

10,000 צען טויזנט

100,000 הונדערט טויזנט

1,000,000 מיליאָן

  

 

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 263989

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©