שם השיעור : משפטי שאלה - די פֿרעגזאַצן

 

   

 

מילת שאלה

פועל 1

נושא

ניט

פועל 2

מושאים

הווה

וואָס

שריַיב

איך

 

 

אין העפֿט

הווה שלילה

ווען

קומסט

דו

ניט

 

אין דעם קלאַס

עתיד

וויפֿל

וועט

זי

 

קויפֿן

מאָרגן

עתיד שלילה

פֿאַרוואָס

וועט

ער

ניט

עסן

לאַטקעס

נפעל

צי

ווערט

עס

 

געשפּילט

מיט אַ באַל

נפעל שלילה

וועמעס בוך

ווערט

 

ניט

פֿאַרקויפֿט

הייַנט

עבר שלילה

וואָס

האָבן

מיר

ניט

געמאַכט

פֿון דעם דריידל

עבר תנועה

ביז ווען

זייַט

איר

 

געווען

אויף דער חתונה

נפעל שלילה

קעגן וואָס

ווערן

זיי

ניט

געשריבן

אין דער העפֿט

פועל מודאלי

אין וועלכע טעג

וויל

מייַן טאָכטער

 

טאַנצן

אין דער שול

פועל מודאלי שלילה

ווען

קען

דער ברודער

ניט

וווינען

אין תל-אביב

עבר

וואו / ווו

האָט

דער ברודער

 

געוווינט

מיט זייַנע עלטערן

תחליף נושא

ווער

טאָר

 

ניט

עסן

די געפֿילטע פֿיש

מושא ישיר

וועמען

דאַרפֿן

די קינדער

 

אָנטאָן

די קלידער

מושא עקיף

צו וועמען

קענען

מיר

ניט

גייען באַזוכן

מיט די ברידער

 

פארוואָס

ווילט

איר 

ניט

לייענען

אַן אַנדער בוך

קניין

וועמענס קליידער

האָבן

זיי

ניט

צוגעגרייט

אויף שבת

תנאי

וואָס

וואָלט

מען

 

געמאַכט, אויב.......

 

תנאי שלילה

ביז ווען

וואָלטסט

דו

ניט

גערעדט,

אויב .....

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 317556

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©