סובסטאַנטיוו [איינצאָל]- שם-עצם סובסטאַנטיוו [איינצאָל]-צורת יחיד סובסטאַנטיוו [מערצאָל]-צורת רבים
טוסטר ( טוֹסְטֶר אוֹבֶן ) טאָוסטער אויוון : דער טאָוסטער אויוונס : די
כוס ( כּוֹס ) זכוכית : ש"ע
גלאָז : די
גלעזער : די
כוס ( כּוֹס תֵּה ) : ש"ע
טייגלאָז : דער
טייגלעזער : די
כוס ( כּוֹס מַיּם ) : 
טעפּל : דאָס
טעפּלעך : די
כוס ( כּוֹס ) כוס לקידוש יין :
כּוס : דער
כּוסות : די
כוס ( כּוֹס ) כוס לקידוש יין :
כּוס : דער
כּוסעס : די
כוס ( כּוֹס אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא ) :
כּוס אליהו הנבֿיאס : דער
 
כיור ( כִּיּוֹר ) :  וואַששיסל : די וואַששיסלען : די
כלי-אוכל ( כְּלֵי אֹכֶל ) :  געפֿעס : דאָס  
כף ( כַּף ) : לעפֿל : דער לעפֿלען : די
כף ( כַּף ) : עסלעפֿל : דער עסלעפֿלען : די
כפית ( כַּפִּית-תֵּה ) :  לעפֿעלע : דאָס לעפֿעלעך : די
כפית ( כַּפִּית-תֵּה ) :  טיילעפֿעלע : דאָס טיילעפֿעלעך : די
מזלג ( מַזְלֵג ) :  גאָפּל : דער גאָפּלן : די
מחבת ( מַחֲבַת טִגּוּן ) : ש"ע
פֿאַן : די
פֿאַנען : די
מחבת ( מַחֲבַת טִגּוּן ) : ש"ע
פּאַטעלניע : די
פּאַטעלניעס : די
מחבת ( מַחֲבַת טִגּוּן ) : ש"ע / ד
פֿענדל : דאָס
פֿענדלעך : די
מחבת ( מַחֲבַת ) : ש"ע
קופּער-פֿאַן : די
קופּער-פֿאַנען : די
מיחם ( מֵחַם ) סאמוואר :
סאַמאָוואַר : דער
סאַמאָוואַרן : די
מקצף ( מַקְצֵף ) מיקסר :
פּיאַנע-קלאַפּער : דער
פּיאַנע-קלאַפּער : די
מקצף ( מַקְצֵף ) מיקסר :
שוים־אויפֿקלאַפּער : דער
שוים־אויפֿקלאַפּער : די
מקצף ( מַקְצֵף ) מיקסר :
שוים־שלאָגער : דער
שוים־שלאָגער : די
מיקסר ( מִיקְסֶר ) :  מיקסער : דער מיקסערס : די
מצנם ( מַצְנֵם ) :  צוברוינער : דער צוברוינערס : די
מקרר ( מְקָרֵר ) ארגז לקירור : אייַזקאַסטן : דער אייַזקאַסטנס : די
מקרר ( מְקָרֵר ) ארגז לקירור קילקאַסטן : דער קילקאַסטנס : די
סיר ( סִיר-טִגּוּן ) מחבת :
בראָטפֿאַן : די
בראָטפֿאַנען : די
סכו"ם ( סכינים כפות מזלגות ) : באַשטעק : דאָס  
סכין ( סַכִּין מִטְבָּח ) :  מעסער : דאָס מעסערס : די
סכין ( סַכִּין קצבים ) :  האַקמעסער : דער / דאָס האַקמעסערס : די
צלחת ( צַלַּחַת ) :  טעלער : דער טעלערס : די
צלחת ( צַלַּחַת קְטָנָה ) :  טעלערל : דאָס טעלערלעך : די
קופסה ( קֻפְסָה לְלֶחֶם ) תיבה ללחם :
ברויטניצע : די
ברויטניצעס : די
קופסה ( קֻפְסָה ) :
פּושקע : די
פּושקעס : די
קופסה ( קֻפְסָה ) תיבה : ש"ע / ד
קעסטל : דאָס
קעסטלעך : די
קופסה ( קֻפְסָה ) תיבה :
שאַכטל : דאָס
שאַכטלעך : די
קערה ( קְעָרָה ) :  שיסל : די שיסלען : די
קערית ( קַעֲרִית ) : שיסעלע : דאָס שיסעלעך : די
תנור ( תַּנוּר-גַּז ) :  גאַזמאַשינקע : די גאַזמאַשינקעס : די
תנור ( תַּנוּר בִּשּׁוּל ) : אויוון : דער   אויוונס : די
תנור ( תַּנוּר בִּשּׁוּל ) אח : פּריּפּעטשיק : דער פּריּפּעטשיקעס : די

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 263994

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©