שם השיעור: כינויי גוף והטייתם - די בייגונגען פֿון פּערזענלעכע פּראָנאָמען

 

בכינוי הגוף משתמשים לפי תפקידו התחבירי במשפט.


 מושא עקיף

         

 

אַקוזאַטיוו
מושא ישיר

 

נאָמינטיוו
נושא

כינוי
גוף
 

מיר

 

מיך

 

איך

1

דיר

 

דיך

 

דו

2

אים

 

אים

 

ער

3

איר

 

זי

 

זי

3

אים

 

עס

 

עס

3

-

 

-

 

מען

3

אונדז

 

אונדז

 

מיר

1

איַיך

 

איַיך

 

איר

2

זיי

 

זיי

 

זיי

3

וואָס?

 

וואָס?

 

וואָס?

מילת שאלה

וועמען?

 

וועמען?

 

ווער?

מילת שאלה

לכל כינוי גוף קיימת הטייה המותאמת לתפקיד תחבירי זה.

 

 

 

דאַטיוו

מושא עקיף
אחרי מ"י

אַקוזאַטיוו

מושא ישיר

נאָמינטיוו

 נושא

בייַ מיר

אצלי

מיך

אותי

איך

אני

פֿאַר דיר

בשבילך

דיך

אותךָ/אותךְ

דו

את\ אתה

מיט אים

איתוֹ

אים

אותו

ער

הוא

אויף איר

עליהַ

זי

אותָה

זי

היא

פֿון אים

שלוֹ

עס

אֶת זֶה

עס

זה

-

-

-

תחליף נושא

מען

משהו (סתמי)

וועגן אונדז

אודותנוּ

אונדז

אותנוּ

מיר

אנחנו

אַרום איַיך

סביבכֶם\ סביבכֶן

איַיך

אֶתְכֶם / אֶתְכֶן

איר

אתן\ אתם

נאָך זיי

אחריהֶם\ אחריהֶן

זיי

אותָם / אותָן

זיי

הן\ הם

וואָס?

-

וואָס?

אֶת מָה

וואָס?

מָה?

וועמען?

-

וועמען?

אֶת מי?

ווער?

מי?


  יש לשים לב כי בצורת מושא עקיף פירוש מילת כינוי הגוף ניתן לפי מילת היחס שנתווספה לכינוי הגוף.  בהתאם למילת יחס המופיעה לפני מילת כינוי הגוף ינתן פירוש כינוי הגוף.
כלומר:  למילת כינוי הגוף ניתנת משמעות הקשורה למילת היחס ,

 
דוגמה לכינוי הגוף בצורת מושא-עקיף אשר נוספה אליו מילת יחס:

פאַר  עבור  פאַר מיר  עֲבוּרִי
מיט  עִם    מיט אייַך   עִמְּכֶם
לויט  לפי  לויט אים  לְפִיו
ביז   עַד    ביז אונדז   עַד אֶלֵינוּ

הוספת מילת יחס לפני כינוי בהטייה
כאשר מוסיפים אל כינוי הגוף מילת יחס תוך שימוש בצורת הטייה תחבירית של מושא עקיף [דאַטיוו] תוספת  מילת יחס שמקבל כינוי הגוף משנה את פרוש כינוי הגוף לפי מילת היחס.
פירוש כינוי הגוף בהטיה הוא בהתאם למשמעות  מילת היחס המצורפת.


בצורת מושא עקיף יש לשים לב להטיית מילת השאלה "ווער" [ מי ]

פירוש מילת השאלה "מי" אשר נתווספה לה מילת היחס הוא בהתאם למילת יחס המופיעה לפני מילת השאלה 
ובכך ניתנת משמעות הקשורה למילת היחס למילת השאלה "מי". פאַר וועמען עבור מי
צו וועמען לְמִי
וועגן וועמען אודות מי
אויף וואָס עַל מה
וועמענס שֶל מי

 שימוש ב "זיך" [ ראה פרק נפרד]

"זיך" הוא כינוי המשמש ביחד עם פועל, כשכינוי זה פונה ומוסב אל נושא המשפט.

את מילת ה"זיך" [ פּאַרטיקל "זיך"] לא מטים אך היא מופיעה אחרי הפועל.

לכל פועל ניתן להוסיף "זיך"

ער רעדט צו זיך                     = הוא מדבר אל עצמו

איך זע זיך אין שפּיגל              = אני רואה את עצמי במראה

מען דערציילט וועגן זיך            = מספרים על עצמם

מיר ווילן אייַך דערציילן וועגן זיך = אנו רוצים לספר לכם על עצמנו

כשמשתמשים ב"אַליין" ההדגשה היא על מי שעושה את הפעולה. 


  שימוש בכינוי גוף בשעת שיחה

 

תואר הכבוד

  

כאשר הפנייה בדיבור רשמי של כבוד משתמשים הער [ לזכר ] פֿרוי או פֿרייַלין [ לנקבה ] 

 

 

  בשאלה ופנייה כאשר פונים אל אדם אשר משוחחים איתו משהו שאנו רגילים לפנות אליו
 משתמשים בלשון יחיד כינוי גוף שני יחיד –  דו [אתה, אַתְּ ]

 

ווו אַרבעסטו, מיכאל ?

ווו לערנסטו ?

ווען גייסטו ?

ווי הייסטו ?

וואָס מאַכסטו ?

צי קענסטו קומען ?

פֿאַרוואָס ביסטו ניט געקומען ?

ווען ווילסטו עסן, מרים ?

זייַ אַזוי גוט [ בבקשה ליחיד ]

        ווו אַרבעט איר, הער מנור ?
    
ווו לערנט איר, פֿרוי קשטן ?
    
ווען גייט איר קויפֿן ביכער, פֿרייַלין כהן ?
    
זייַט אַזוי גוט, לייענט די לידער, חבֿרטע גוטמאַן און חבֿר שוואַרץ [ בבקשה לרבים ]

 איר [אתֶּם, אתֶּן ]

 

 קאָניוגאַציע

 

דער לערער : וועגן וואָס לערנען מיר הייַנט ?

מיכאל :        וועגן קאָניוגאַציע.

דער לערער : ריכטיק. הערט ווי איך קאָניוגיר : איך גיי, דו גייסט, ער גייט, זי גייט, מיר גייען,
                  איר גייט, זיי גייען. מיכאל, איצט קאָניוגיר דו.

מיכאל :       אַלע גייען !

  *   כאשר הפנייה היא רשמית ומתוך הבעת כבוד או ליותר מאדם אחד משתמשים תמיד בלשון רבים.

 

 

בדיבור לא רשמי בשיחת חולין פונים אנשים לעתים קרובות בפנייה חבֿר [ לזכר ]
 ו-חבֿרטע [ לנקבה ].

 

 

 

 

 

גייט אַהער, חבֿר שפרינצק און חבֿרטע גוטמאַן !

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 317551

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©