שם השיעור : פעלים בסיסיים - רמה 2

להיות מנוי אַבאָנירן
(לברוח (איז אוועקגעלויפן אוועקלויפֿן
להפסיק אויפֿהערן – להפסיק
(להגשים (איז אויפֿגעזעסן אויפֿזיצן
להרגיז אויפֿרעגן
(להתמרד, להתקומם (איז אויפֿגעשטאַנען אויפֿשטיין
(לשבת מחוסר ברירה (איז איבערגעזעסן איבערזיצן
לתרגם איבערזעצן
לשרוד איבערלעבן
לשכתב, לשנות איבערמאַכן
להעתיק איבערשרייַבן
לעשות דווקא, לעשות רע אָנגעטאָן
להתחיל אָנהייבן
(ללבוש (איך טו אָן, דו טוסט אָן, מיר טוען אָן, אָנגעטאָן אָנטאָן
לקלקל, לגרום נזק אָנמאַכן
להפליל, להרע אָנצוטאָן
להדליק אָנצינדן
להרשם אָנשרייַבן
להתבולל אַסימילירן
לעבוד אַרבעטן
לארגן אָרגאַניזירן
(לצאת (איז ארויסגעגאַנגען אַרויסגיין
(להכנס (איז אריַינגעקומען אַריַינקומען
להציב, להניח אַריַינשטעלן
לברך באַגריסן
להלל בשיר, לשבח באַזינגען
להאיר, להקל באַלייַכטן
להדגיש, להבחין, לסמן באַמערקן
לשלם באַצאָלן
לסמן, לציין באַצייַכנען
לקבל באַקומען
להכיר באַקענען
להזמין באַשטעלן
להחליט באַשליסן
לבנות בויען
(להוולד (איז געבוירן בוירן
לקשור בינדן
(להשאר (איז געבליבן בלייַבן
לבקש בעטן
לטגן בראַטן
להביא ברענגען
לבעור ברענען
(ללכת (איז געגאַנגען גיין
אַרויסגיין (איז אַרויסגעגאַנגען גיין אַרויס
לרמות גענאַרן
(לתת (איך גיב, דו גיסט, ער גיט, מיר גיבן, געגעבן געבן
לזכור געדענקען
להרוויח געווינען
להתכונן גרייטן זיך
(צריך (מודאלי דאַרפֿן
לשרת דינען
להרהר, להגות דענקען
לזכות, לחיות דערלעבן
לספר, לתאר דערציילן
(להבהיר (דערקלערט דערקלערן
לסובב דרייען
לסובב עצמו דרייען זיך
(יש (בונה עבר האָבן
לאהוב האָבן ליב
לפחד האָבן מורא
להחזיק האַלטן
לקוות האָפֿן
להרים הייבן
להיקרא בשם הייסן
לעזור העלפֿן
לתלות הענגען
לשמוע הערן
בונה תנאי) לו) וואָלטן
(לגדול (איז געוואַקסן וואַקסן
לרחוץ וואַשן
לגור וווינען
(לדעת (איך וויס ווייסן
בונה עתיד וועלן
(לרצות (מודאלי) (איך וויל וועלן
(להעשות (בונה נפעל) (איז געוואָרן ווערן
להגיד זאָגן
אמור להיות (מודאלי  זאָל זיַין
אמור (מודאלי  זאָלן
לחפש זוכן
(להיות (איז געווען זיַין
להיות צודק זיַין גערעכט
לשיר זינגען
(לשבת (איז געזעסן זיצן
לראות זעען
(לעשות (איך טו, דו טוסט, ער טוט, מיר טוען, געטאָן טאָן
לרקוד טאַנצן
(אסור (מודאלי טאָרן ניט
אָנטאָן טוטאָן
לסחוב, לשאת טראָגן
לחשוב, להרהר טראַכטן
לשתות טרינקען
לפגוש טרעפֿן
לאפשר לאָזן
לצחוק לאַכן
הבה לאָמיר
(לרוץ (איז געלויפֿן לויפֿן
(לשכב (איז געלעגן ליגן
להניח לייגן
להקל ליַיכטן
לקרא לייענען
לחיות לעבן
ללמוד לערנער
לעשות מאַכן
(מוכרח (מודאלי מוזן
להתכוון, לחשוב מיינען
(אפשר (מודאלי מעגן
(לפחד (איך בין מפחד, דו ביסט מפחד מפחד זיַין
להשתמש נוצן
להתעטש ניסן
לקחת נעמען
לסמל סימבאָליזירן
לסיים ענדיקן
לשנות ענדערן
לענות ענטפֿערן
לאכול עסן
לפתוח עפֿענען
להתרחש פּאַסירן
לקשור, לחבר פֿאַרבינדן
לחפוף, להשוות פֿאַרגליַיכן
להשוות, להדמות פֿאַרגליכן
לסלוח, לוותר פֿאַרגעבן
להנות פֿאַרגעניגען
לשכוח פֿאַרגעסן
להרוויח פֿאַרדינען
לעצור, למנוע, לעכב פֿאַרהאַלטן
לאבד פֿאַרלירן
למצות את החיים פֿאַרלעבן
לסגור פֿאַרמאַכן
(לסוע (איז געפֿאָרן פֿאָרן
לכבוש פֿאַרנעמען
לקנות פֿאַרקויפֿן
להבין פֿאַרשטיין
להתחפש, להיות מוצג כ..
 
פֿאַרשטעלן
לנעול פֿאַרשליסן
להפסיד פֿאַרשפּילן
לצלם פֿאָטוגראַפֿירן
למצוא פֿונען
לחגוג פֿיַיערן
להוביל, להנהיג פֿירן
(לעוף, לטוס (איז געפֿלויגן פֿליען
(נוהג (מנהג) (מודאלי פֿלעגן
לחגוג פּראַווען
לשאול פֿרעגן
(להתקרב (איז צוגעגאַנגען צוגיין
להכין צוגרייטן
לסגור צומאַכן
לצייר ציַיכנען
לספור מספרים ציילן
להאיר, להבהיר צעהעלטן
לפזר צעהאָנגען
להפיץ צעטראָגן
לבשל, להכין קאָכן
להתקשר קאָלן
להתרכז קאָנצענטרירן
לקנות קויפֿן
(לבוא (איז געקומען קומען
להסתכל קוקן
לאסוף, לאגור, לברור קליַיבן
לחשוב, להגות קלערן
יכול להיות ש... קען זיַין אַז
(יכול, יודע (מודאלי קענען
לקבל קריגן
(לזחול (איז געקראָכן קריכן
לקטוף ריַיסן
להוריד גשם רעגן
לדבר רעדן
להעריך שאַצן
(לשחות (איז געשוואומען שווימען
(למות (איז געשטאַרבן שטאַרבן
(לעמוד (איז געשטאַנען שטיין
להפריע שטערן
להעניש, לייסר שטראָפֿן
לזרוח, לזהור שיַינען
לשלוח שיקן
(לישון (איז געשלאָפֿן שלאָפֿן
לטייל שפּאַצירן
לשחק, לנגן שפּילן
(לקפוץ (איז געשפּרונגען שפּרינגען
לכתוב שריַיבן

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 263996

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©