שם השיעור : התווית המיידעת ושם-העצם - דער סובסטאַנטיוו :
                            בייגונג
 פֿון  כּלל-סובסטאַנטיוון


התווית המיידעת מקבילה לה' הידיעה בעברית.

תוית מיידעת בשונה מהשפות עברית ואנגלית משמשת בכמה צורות ובמספר תפקידים.

1. תוית מיידעת היא מיידעת את הזיהוי המגדרי :
   זכר - מאַסקולין : נקבה - פֿעמינין : סתמי - נייטראַל :

  מינם של שמות העצם ביידיש מתואר בתווית מיידעת המופיעה לפני שם  העצם.

 שם עצם במין זכר  מזוהה בעזרת תווית מיידעת - דער
 שם עצם במין נקבה מזוהה בעזרת תווית מיידעת - די
 שם עצם במין סתמי מזוהה בעזרת תווית מיידעת - דאָס    

2.  תווית מיידעת נועדה לתת זיהוי כמותי לשם-העצם :
    שם עצם בצורת
יחיד : כיסא, ילד ...
     שם עצם בצורת רבים : כיסאות, ילדים ...
   לפני שם-עצם ביחיד התווית המיידעת היא : דער, די או דאָס

   עבור כל סוגי שם-עצם בצורת רבים- לשון-רבים התווית המיידעת היא: די.

3.   צורת הריבוי של שמות-העצם ביידיש
צורת הריבוי של שמות העצם ביידיש נוצרת בדרכים שונות, ולא תמיד אפשר לקבוע על פי צורת שם-עצם ביחיד מה תהא צורת שם-העצם בצורת רבים.

קיימים לפחות שנים-עשר צורות של שינוי שם-עצם מצורת יחיד לצורת רבים.

ביידיש קיימות צורות ריבוי אחדות, ואי אפשר תמיד לקבוע אותן יש לכן ללמוד את צורת הרבים ביחד עם שם-העצם ביחיד.

לשם הכרת הסיומות של צורת רבים, הנה כמה שמות-עצם וצורת הרבים:

 

*   הסיומת ---ן או ---ען:

    ייִד ( ייִדן )

    טאָוול ( טאָוולען )

    העפֿט (  העפֿטן )

    גאַס ( גאַסן )

    צייַטונג ( צייַטונגען )

    שפּראַך ( שפּראַכן )

הסיומת ---ס או ---עס:

     נעגער  ( נעגערס )

הערה:
במילון www.iddish.co.il שם-עצם בצורת רבים יופיע בסוגריים :
 קינד ( קינדער ) : דאָס

יש לבדוק במילון www.iddish.co.il מהי צורת הרבים של שם-העצם

4. היחסה התחבירית/ההטייה התחבירית :
    תוית מיידעת בתפקיד תחבירי במשפט. 
    נאָמינאַטיוו - נושא:

        אַקוזאַטיוו - מושא-ישיר:
       דאַטיוו     - מושא-עקיף:
    פּאָסעסיוו - קניין:

תווית מיידעת משמשת להבנת המשפט בהיותה מיידעת את מיקומו ותפקידו התחבירי של שם-העצם

 הערה:      שימוש ב" אַ / אַן " ( a, an ) הופך את שם-העצם לבלתי מיודע - אומגעוויסיקער סובסטאַנטיוו

דוגמה לשימוש בתווית המיידעת [ הא הידיעה]  ושם-עצם:
 

  זכר (בן)
שם עצם זכר
נקבה (בת)
שם עצם נקבה
שם עצם
סתמי מיודע
שם עצם
סתמי לא מיודע
שם עצם
בצורת רבים
נאָמינטיוו –  
צורת נושא
דער צימער
אַ  -  צימער
די טאָכטער
אַ  טאָכטער 
דאָס בוך אַ      בוך  
קיין  בוך
די   קינדער
אַקוזטיוו –
צורת מושא ישיר
דעם  צימער די טאָכטער

דאָס בוך

אַ      בוך  
קיין  בוך

די   קינדער

דאַטיוו–
צורת מושא עקיף [אחרי מילת יחס]

אין דעם צימער

פֿון דער טאָכטער

וועגן דעם בוך

לויט אַ בוך
לויט קיין בוך

די קינדער

5.   הטיית שם-עצם יוצאת דופן

שם-העצם בצורותו  ביידיש אינו מוטה / אינו משתנה.
למעט מספר מקרים:

 +  שלושה שמות עצם במין זכר:

     דער טאַטע  יוטה בצורות מושא ישיר ועקיף ל : דעם טאַטן

     דער זיידע  יוטה בצורות מושא ישיר מושא עקיף ל: דעם זיידן

     דער רבי יוטה בצורות מושא ישיר מושא עקיף ל: דעם רבין

+  שלושה שמות עצם במין זכר שנוהגים גם להטות הם :

    דער מענטש יוטה בצורות מושא ישיר ל :  דעם מענטשן 
                                       
ומושא עקיף ל : דעם מענטשן

    דער ייִד        יוטה בצורות מושא ישיר      דעם ייִדן
                                      ומושא עקיף ל : דעם ייִדן
                                                          

   דער משיח    יוטה בצורות מושא ישיר       דעם משיחן
                                       ומושא עקיף ל : דעם משיחן

+  שלושה שמות-עצם במין נקבה

   די מאַמע  יוטה בצורות מושא ישיר ל :  די מאַמען

                                   ומושא עקיף ל : דער מאַמען

   די מומע  יוטה בצורות מושא ישיר ל : די מומען

                                          ומושא עקיף ל : דער מומען

   די באָבע  יוטה בצורות מושא ישיר ל : די באָבען

                                    ומושא עקיף ל : דער באָבען

 

 + שם-העצם ניתן לשינוי לצורת ומבנה כאשר שם-העצם מתקיים בצורות מוקטנות דימינוטיביות, ובכך משתנה גם תרגומו :
ראה פרק נפרד של צורת שם-עצם בהקטנה
/ פֿאַרקלענער-פֿאָרמעס בייַ סובסטאַנטיוון             

               

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 345772

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©