מילות שאלה בהטיה

 

מילות השאלה : וואָסער [מהוּ]: וואָס [מה]:  ווער [ מי ]: וועלכער [איזה]:

 

מילת השאלה : וואָסער - מהוּ

 

רבים

סתמי מיודע

נקבה

זכר

תפקיד תחבירי

וואָסערע = אילו

וואָסערע = איזה

וואָסערע

וואָסער = איזה

נושא

וואָסערע = אֶת אילו

וואָסערע = אֶת איזה

וואָסערע=אֶת איזו

וואָסערן = אֶת איזה

מושא ישיר

מ"י + וואָסערע =
....אילו

מ"י +וואָסערן = ....איזה

מ"י + וואָסער= ....איזה

מ"י +וואָסערן = ....איזה

מושא עקיף

פֿון וואָסערע = שֶל אילו

פֿון וואָסערן= שֶל איזה

פֿון וואָסער= שֶל איזו

פֿון וואָסערן = שֶל איזה

קניין

 

     אין לבלבל בין מילת השאלה "וואָס" אשר בתפקידה משמשת גם כתחליף לנושא המשפט.
     בעוד ש"וואָסער" באה לפרט/לתאר את שם העצם שיבוא אחריה, ולכן זוהי מילת שאלה המקבלת עליה התנהגות על-פי 
     כללי התואר ושם-עצם.
     כאשר משתמשים במילת השאלה וואָסער אמור לבוא אחריהּ שם-עצם או תואר, כי זאת מילת שאלה אשר באה להסביר את 

     סוג שם העצם.

     מילת השאלה : וואָס – מה : מילת השאלה "וואָס" יכולה לשמש בתפקידים תחביריים שונים. ולמרות שהמילה "וואָס" יכולה  
     לשמש בתפקידים תחביריים שונים היא איננה מוטה. אחרי המילה "וואָס" יבוא פועל בלבד. 
     בעוד שאחרי מילת השאלה "וואָסער" יבוא שם-עצם או תואר ורק לאחר-מכן יבוא פועל.

     וואָסערע ביכער לייענסט דו? [אילו ספרים אתה קורא?]

     מילת השאלה : וואָס

 

רבים

סתמי מיודע

נקבה

זכר

תפקיד תחבירי

וואָס

וואָס

וואָס

וואָס

נושא

וואָס

וואָס

וואָס

וואָס

מושא ישיר

וואָס

וואָס

וואָס

וואָס

מושא עקיף

פֿון וואָס

פֿון וואָס

פֿון וואָס

פֿון וואָס

קניין

 

 

מילת השאלה : ווער – מִי

 

רבים

סתמי מיודע

נקבה

זכר

תפקיד תחבירי

ווער

ווער

ווער

ווער

נושא

וועמען - אֶת מִי

וועמען - אֶת מִי

וועמען - אֶת מִי

וועמען- אֶת מִי

מושא ישיר

מ"י + וועמען

מ"י + וועמען

מ"י + וועמען

מ"י + וועמען

מושא עקיף

וועמענס = שֶל מי

וועמענס = שֶל מי

וועמענס = שֶל מי

וועמענס = שֶל מי

קניין

 

 
מילת השאלה: וועלכער – איזה

 

רבים

סתמי מיודע

נקבה

זכר

וועלכע = אילו

וועלכע = איזה

וועלכע = איזו

וועלכער = איזה

וועלכע = אֶת אילו

וועלכע = אֶת איזה

וועלכע = אֶת איזו

וועלכן = אֶת איזה

מילת יחס + וועלכע

מילת יחס + וועלכן

מילת יחס +וועלכער

מילת יחס + וועלכן

וועלכעס = של אילו

וועלכעס = של איזה

וועלכעס = של איזו

וועמענס = של איזה

פֿון וועלכע = של אילו

פֿון וועלכן = של איזה

פֿון וועלכער = של איזו

פֿון וועלכן = של איזה

 

 דוגמה: וועלכער טאָג איז הייַנט? [איזה יום היום?]

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 317548

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©