איבערזעצונג - תרגום

 

מערצאָל  רבים 

איינצאָל   -  יחיד 

אווז ( כָּבֵד-אַוָז ) : ש"ע

דער

גענדזענע לעבערס

גענדזענער לעבער

אורז ( אוֹרֶז מַאכל ) : ש"ע

דער/די

-- 

רייַז

אטרייה איטריה ( אִטְרִיָּה ) : ש"ע 

דער 

לאָקשן

לאָקש

איבערזעצונג - תרגום

 

מערצאָל - רבים

איינצאָל - יחיד

ביצה ( בֵּיצָה טְרוּפָה ) : ש"ע

די

פּרעזשניצעס

פּרעזשניצע

ביצה ( בֵּיצָה מקושקשת ) : ש"ע

דאָס

אויסגעקלאַפּט איי

אויסגעקלאַפּט איי

ביצה ( בֵּיצָה קָשָׁה ) : ש"ע

דאָס

האַרטע אייער

האַרט איי

 ביצה ( בֵּיצָה רָכָה, ביצה מגולגלת ) : ש"ע

 דאָס

 לויזע אייער

לויזע איי

ביצה ( בֵּיצָה רָכָה, ביצה מגולגלת ) : ש"ע

דאָס

שיטערע אייער

שיטער איי

ביצה ( בֵּיצָה שלוקה, בֵּיצָה רָכָה ) : ש"ע

דאָס

ווייכע אייער

ווייך איי

ביצה ( מַאֲכָלי-בֵּיצָה ) : ש"ע

די

אייער-שפּייַזן

אייער-שפּייַז

 בשר ( בָּשָׂר מוחמץ )

דאָס

עסיק-פֿליישן 

עסיק-פֿלייש

גבינה ( גְּבִינָה ) : ש"ע

דער

קעזן

קעז

דג ( דָּג מְטֻּגָּן ) : ש"ע

דער

געפּרעגלטע פֿיש

געפּרעגלטער פֿיש

דג ( דָּג מְמֻלָּא ) : ש"ע

דער

געפֿילטע פֿיש

געפֿילטער פֿיש

דג ( דָגִים מְאֻדִּים ) : ש"ע

דער

געדעמפּטע פֿיש

געדעמפּטער פֿיש

דובדבן ( דֻּבְדְּבָן ) : ש"ע

די

קאַרשן

קאַרש

חביתה ( חֲבִיתָה ) : ש"ע

דער

אָמלעטן

אָמלעט

חביתה ( חֲבִיתָה ) : ש"ע

דער

פֿייַנקוכנס

פֿייַנקוכן

חביתית ( חֲבִיתִית ) אומלט : ש"ע

די

בלינצעס

בלינצע

חלה ( חָלַת-שָבָּת ) : ש"ע

די

חלהס

חלה

 חמאה ( חֶמְאָה ) : ש"ע

 די

-- 

פּוטער

חמין ( חַמִין ) טשולנט : ש"ע

דער

טשאָלנטער

טשאָלנט

חמין ( חַמִין ) טשולנט עם מעיים ( מֵעַיִם ) ממולאים : ש"ע

די

 

טשאָלנט  מיט קישקע

חמיצה ( חֲמִיצָה  חמיצת סלק ) : ש"ע

דער

 

באָרשט

חמיצה ( חֲמִיצָה מִסֶּלֶק כָּבוּשׁ ) : ש"ע

דער

ראָסלען

ראָסל

טוסט ( טָסְט לֶחֶם ) : ש"ע

דער

טאָסטן

טאָסט

כבד ( כָּבֵד ) : ש"ע

דער 

 לעבערס

לעבער

כבד ( כָּבֵד קָצוּץ ) : ש"ע

דער

געהאַקטע לעבערס

געהאַקטער לעבער

כופתה ( כֻּפְתָּה ) : ש"ע

דאָס

קניידלעך

קניידל

כיסן ( כִּיסָן ) קרעפל : ש"ע / ד

דאָס

קרעפּלעך

קרעפּל

כריך ( כָּרִיךְ ) : ש"ע

די

שניטקעס

שניטקע

לביבה ( לְבִיבָה ) : ש"ע

די

לאַטקעס

לאַטקע

לביבה ( לְבִיבָה מְתפוּחַ-אֲדָמָה ) : ש"ע

די

פּאָמפּעכעס

פּאָמפּעכע

לביבה ( לְבִיבָה סוּג מַאֲכָל ) : ש"ע

דאָס

כרעמזלעך

כרעמזל

לביבת תפוחי אדמה : ש"ע / א

דאָס

באָבעלעך

באָבעלע

לחם ( לֶחֶם שָחוֹר )  : ש"ע

 

 

דאָס

שוואַרצע ברויטן

שוואַרץ ברויט

לחמנייה ( לחמנִיָה קְלוּעָה ) : ש"ע

די

בולקעס

בולקע

לפתן ( לִפְתָן ) ליפתן : ש"ע

דער

קאָמפּאָטן

קאָמפּאָט

מאפה ( מַאֲפֶה ) מיני-מאפה : ש"ע

דאָס

געבעקסן 

געבעקס

מליח ( מָלִיחַ ) : ש"ע

דער

הערינגען

הערינג

מליח (דג מָלִיחַ קצוץ ) : ש"ע

דער

געהאַקטע הערינגען

געהאַקטער הערינג

מרק ( מָרָק עוֹף ) : ש"ע

די

יויכן

יויך

נקניק ( נַקְנִיק : ש"ע

דער

ווורשטן

ווורשט

נקניק ( נַקְנִיקִיָּה ) נקניקיה : ש"ע / ד

דאָס

ווורשטלעך

ווורשטל

סלט ( סָלָט ) : ש"ע

דער

סאַלאַטן

סאַלאַט

 סלט חצילים

דער 

 

פּאַטלעזשאַנען-סאַלאַט

 סלט מלפפונים

דער 

 

אוגערקעס-סאַלאַט

 סלט עגבניות

דער 

 

טאָמאַטן-סאַלאַט

 סלט עגבניות

דער

 

פּאָמידאָרן-סאַלאַט

עוגה ( עוּגָה ) : ש"ע

דער

טאָרטן

טאָרט

עוגה ( עוּגָה ) : ש"ע

דער

קוכנס

קוכן

עוגה ( עוּגָה ) : ש"ע / ד

דאָס

קיכלעך

קיכל

עוגה ( עוּגַת גְּבִינָה) : ש"ע

דער

קעזקוכנס

קעזקוכן

עוגה ( עוּגַת-דּבַשׁ ) דבשון : ש"ע

דער

האָניק לעקעכן

האָניק-לעקעך

עוגיה ( עוּגָה ) כעך : ש"ע / א

דאָס

קיכעלעך

קיכעלע

עוגיה ( עוּגְיָּה ) כעך : ש"ע / ד

דאָס

לעקעכלעך

לעקעכל

עוגיה ( עוּגְיָּה מְבָטְנִים )  : ש"ע / ד

דאָס

מאַקאַראָנדלעך

מאַקאַראָנדל

עוגיה ( עוּגְיָּה מְפֶרֶג )  : ש"ע / ד

דאָס

מאָנקיכלעך

מאָנקיכל

עוגת ריבה ( עוּגַת רִבָּה ) : ש"ע

דער

וואַרניקעס

וואַרניקע

עוגת שמרים מתוקה : ש"ע

די

באַבקעס

באַבקע

פשטידה ( פַּשְׁטִידָה ) : ש"ע

דער

פּאַשטעטן

פּאַשטעט

פשטידה ( פַּשְׁטִידָה ) : ש"ע

דער

פֿלאָדנס

פֿלאָדן

פשטידה ( פַּשְׁטִידָה ) : ש"ע

דער

קוגלען

קוגל

פשטידה ( פַּשְׁטִידָה עִם תּפוּחִים ) : ש"ע

די

שטרודלען

שטרודל

פתיתים ( פְּתִיתִים ) : ש"ע 

די 

--

פֿארפֿל

צימעס ( גֶּזֶר עִם שְזִיפִים ) : ש"ע

דער

צימעסן

צימעס

קציצה ( קְצִיצָה ) : ש"ע

דער

קלאָפּסן

קלאָפּס

קציצה ( קְצִיצָה קְצִיצַת בָּשָׂר ) : ש"ע

דער

קאָטלעטן

קאָטלעט

ריבה ( רִבָּה ) ממרחית : ש"ע

די

קאָנפֿיטורן

קאָנפֿיטור

שקד ( שָׁקֵד ) : ש"ע

דאָס

מאַַנדאַלעך

מאַַנדאַל

שקד ( שָׁקֵד ) : ש"ע

דער

מאַנדלען

מאַנדל

תפוח אדמה ( תַּפּוּחַ-אדמה ) : ש"ע

די

בולבעס

בולבע

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 263991

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©