שם הפרק : גערונדיוו - בינוני פעול- הפועל כתואר הפועל

הגערונדיוו משמש כדרך לתיאור פעולה בתהליך אשר משמעותה תוך כדי.
דוגמה : תוך כדי יצאתי מהחדר נדלק האור.
           תוך כדי הליכתי ירד גשם


בתעתיק ישן השתמשו בכתיבת סיומת הגרונדיוו : ב"דיג" במקום "דיק" של ימינו. שטענדיג, קומענדיק.

גערונדיוו היא  צורת בינוני-פעול של הפועל והדרך להתרגומו נקשרת בכינוי הגוף אליו מתייחס הפועל

בהיותִּי רואה     = זענדיק אַז ......בין איך געגאַנגען
בהיותִּי קורא     = לייענענדיק האָב איך געגעסן
בהיותִּי מסתכל =  קוקנדיק אויף די קינדער האָב איך גערעדט

בהיותךָ רואה   = זענדיק אַז ......ביסט דו געגאַנגען
בהיותךָ
קורא   = לייענענדיק האָסט דו געגעסן
בהיותךְ
מסתכלת = קוקנדיק אויף די קינדער האָסט דו גערעדט

  בניית ה-גערונדיוו נעשת על-ידי הוספת סיומת -דיק אל צורת v1 של הפועל
[כפי שהוא מוטה בגוף ראשון ושלישי רבים בזמן הווה]

 מיר רעדן   / זיי רעדן  =   הופך להיות       = רעדנדיק
מיר טרינקען/ זיי טרינקען = הופך להיות     = טרינקענדיק

מכיוון שהפעלים : געבן [לתת] : גיין [ללכת] : טאָן [לעשות] : זען [לראות]: וועלן [לרצות] : וויסן [לדעת] : זייַן [להיות]
הם פעלים שצורות המקור שלהן הן בלתי סדירות, לכן יש לשים לב

 גערונדיוו במקרים של פעלים יוצאי דופן הוא לא על פי דרך ההטייה של הפועל בכינוי גוף ראשון ושלישי של הפועל בזמן הווה אלא כצורת המקור [ בלי הטייה].

יוצא דופן:

געבן [מיר גיבן / זיי גיבן]  : אבל צורת הגערונדיוו היא : געבנדיק
גיין   [מיר גייען / זיי גייען] : אבל צורת הגערונדיוו היא : גייענדיק
טאָן  [מיר טוען / זיי טוען] : אבל צורת הגערונדיוו היא : טאָנדיק
זען  [מיר זעען / זיי זעען ] : אבל צורת הגערונדיוו היא : זענדיק
 וועלן  [מיר ווילן / זיי ווילן] :    אבל צורת הגערונדיוו היא : וועלנדיק
זייַן [מיר זייַנען / זיי זייַנען] : אבל צורת הגערונדיוו היא : זייַנענדיק

שים לב :

מכיוון שפעלים עם מילת יחס [קאָנווערבן] בזמן הווה מתפצלים הרי שבצורת הגערונדיוו אין לפצל אותם אלא להוסיף את הסיומת - דיק לפועל עם מילת היחס [קאָנווערבן].

אַרויסגייענדיק, איבערזעצנדיק, צוזאָגנדיק,

פעלים עם "זיך" יתנהגו וישמשו באותה דרך : לערנענדיק זיך = יהיה = זיך לערנענדיק
                                               
               וואַשן זיך        = יהיה = זיך וואַשנדיק

 

  

 

 

        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 263991

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©