אַ ביימעלע

 

ווערטער : רחל בוימוואָל [1914- ?]

 

 

אַ ביימעלע איז ניט קיין קליינער בוים, -

אַזאַ, וואָס ווינציק אָרט פֿאַרנעמט אין רוים.

אַ ביימעלע איז גאָר אַן אַנדער זאַך,-

עס האָט אים אַנדערש גאָר די ערד פֿאַרטראַכט,

איך האָב פֿון קינדווייַז אָן נאָך פֿאַרגעדענקט :

אַ ביימעלע איז פֿריילעך, און אַ בוים איז שטרענג.

 

אַ וואָלקנדל איז ניט קיין וואָלקן, וואָס איז קליין.

אַ וואָלקנדל האָט גאָר אַן אַנדער חן :

אַ זילבער-ליכטיקס, די גרייס – אַ שפּאַן, -

אין סאַמע העלסטע טעג איז עס פֿאַראַן.

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 419965

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©