דער ליבער יום-טובֿ פּסח קומט

 

עס איז אַ שיינער טאָג.

די זון שייַנט.

די מאַמע, רבקה, און די קינדער גיין קויפֿן נייַע קליידער.

די מאַמע קויפֿט פֿאַר חנהן נייַע שיך.

פֿאַר ענתן קויפֿט די מאַמע אַ רויט קליידעלע.

פֿאַר אורלין קויפֿט זי אַ ווייַס קליידעלע.

אַלע קינדער האָבן ליב גיין קויפֿן נייַע זאַכן.

די מאַמע זאָגט:  קינדער, מיר דאַרפֿן קויפֿן עסן אויף פּסח.

ענת פֿרעגט: מאַמע וויפֿל טעג איז פּסח?

זאָגט אורלי : פּסח איז אַכט טעג.

מען קויפֿט מצה. ווייַן און נאָך גוטע זאַכן.

די קינדער גייען אַהיים פֿריילעכע.

זיי העלפֿן טראָגן די גוטע זאַכן אַהיים.ַ

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 295301

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©