משה

אבֿרהם רייזען (1876 -1953)

 

איר אַרבעט פֿון פֿרי,

איר אַרבעט ביז שפעט

בייַ ציגל און ליים:

איר גראָבט און איר קנעט,

און מויערט פֿאַר פּרעהן

פּאַלאַצן און שטעט.

 

איך פֿיל אייַער קנעכטשאַפֿט,

איך פֿיל און איך ווייס,

איך זע אויפֿן שטערן

די טראָפּנס פֿון שווייס.

זיי רינען, די טראָפּנס,

אַרייַן אין דעם ניל,

ער ברויזט דאַן און קאָכט

און קען ניט זייַן שטיל.

 

און דאָרט אין דער ווייַטן

געפֿינט זיך אַ לאַנד.

ווי זייַד איז דער הימל,

וויפּערל דער זאַמד.

דאָרט רוישן די ווינטן

ווי לויטער מוזיק.

דאָרט זינגען די פֿייגל

פֿון אייביקן גליק...

און איר שטייט געבונדן

אין קייטן, אין שטריק.

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 295301

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©