ליל שמורים

יהואש

 

שוין פֿאַרזוכט פֿון אַלע כּוסות,

האָט דער נביֿיא אליהן,

שטילע רו-מלאכים פֿליען,

פֿון די הימלען פֿון די בלאָע...

 

טראָגן זיך פֿון הויז צו הייַזל,

שוועבן אום אויף אַלע דעכער,

גנבֿען זיך אַרייַן אין פֿענצטער,

קריכן דורך די שליסל-לעכער...

 

בענטשן איטלעכנס געלעגער,

קושן יעטוועדן באַזונדער,

שושקען יעדן אין זייַן שלומער,

זיסע טרוימען, הימל-וואונדער.

 

הייליק איז דאָס קליינע געסל,

ס'טאָר קיין בייז אים ניט פּאַסירן,

שניי געפֿליגלטע מלאכים

שטייען וועכטער בייַ די טירן.

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 295302

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©