אין אַן אָרעם שטיבעלע

 

ווערטער : משה קאָרמאַן [1884-1928] Moyshe Korman

מוזיק : מיכאל געלבאַרט [1889-1966] Michel Gelbart

 

אין אַן אָרעם שטיבעלע,

אָוונט-צייַט בייַם קוימען:

שפּינט אַ ליבע מוטער דאָרט

פֿאַר דעם קינד אירס טרוימען:

זינגט זי אים אַ לידעלע,

פּאַטשט ער מיט די הענטלעך,

זינגט דאָס גאַנצע שטיבעלע,

זינגען מיט די ווענטלעך:

 

רעפֿריין :

 

פּאַטשע, פּאַטשע, קיכעלעך,

אוצרל, מייַן שיינער:

טאַטע ט'קויפֿן שיכעלעך,

זונעלע, מייַן קליינער.

 

טאַטע ט'קויפֿן שיכעלעך,

מאַמע ט'שטריקן זעקלעך:

טאַטע ט'קויפֿן פֿערדעלעך –

מאַמע ט'אָנטאָן גלעקלעך.

 

אָט אַזוי אין שטיבעלע

הערשט אי גליק, אי פֿריידן,

זייַט בייַ זייַט מיט אָרעמקייט

וווינט דאָרט אַ גן-עדן.

גרעסער איז די ליבע דאָרט,

גרעסער איבער אַלעס:

שטאַרקער איז די ליבע דאָרט,

שטאַרקער פֿון דעם דלות.

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 419962

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©