דער שאָפֿער

 

בראָניע סינעלניקאָווע

 

 

 

זעסט, עס וואַקסט אַ נייַער מויער,

ס'איז מייַן ברודער דאָרט אַ בויער.

און מייַן טאַטע – אַ שאָפֿער,

פֿירט ער ציגל אָט אַהער.

 

דאַרף איך שוין אַצינד ניט קלערן

אויף זיך אויסקלייַבן אַ פֿאַך,

כ'האָב באַשטימט אַ שאָפֿער ווערן,

אַרבעט איז פֿאַראַן אַ  ס ך.

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 324239

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©