אַ פֿידלער / שמואל צעסלער

 

 

ס'האָט דער טאַטע פֿון יאַרידל

מיר געבראַכט אַ נייַע פֿידל.

דאָ-רע-מי-פֿאַ-סאָל-לאַ-סי,

דאָ, דאָ, סי, לאַ, סאָל, פֿאַ, לאַ.

 

 

כ'האַלט דאָס קעפּל אָנגעבויגן

און פֿאַרגלאָץ די ביידע אויגן:

דאָ-רע-מי-פֿאַ-סאָל-לאַ-סי,

דאָ, דאָ, סי, לאַ, סאָל, פֿאַ, לאַ.

 

רעכטן פֿוס פֿאָרויס אַ ביסל,

קלאַפ דעם טאַקט צו מיטן פֿיסל

דאָ-רע-מי-פֿאַ-סאָל-לאַ-סי,

דאָ, דאָ, סי, לאַ, סאָל, פֿאַ, לאַ.

 

קוועלט און וואונדערט זיך די מאַמע:

קענסט דאַך אַזוי גוט די נאַטע.

דאָ-רע-מי-פֿאַ-סאָל-לאַ-סי,

דאָ, דאָ, סי, לאַ, סאָל, פֿאַ, לאַ.

 

 

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 317556

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©