דער שיכפּוצער

מאַני לייב

 

כ'פּוץ די שיך. איך פּוץ די שיך !

שטעל אַרויף דייַן פֿוס דאָ גיך.

 

אָט איך גיב אַ נעם צו ערשט

און אַ רייַב די שיך מיט בערשט.

 

טאַנצן בערשט אַהין, אַהער –

איז קיין שטויב נישטאָ שוין מער.

 

איצט מיט פּאַסטע איינגעשמירט

און מיט וואַקס אַדורכגעפֿירט.

 

און געבאַרשט זיי פֿון דאָס נייַ.

ווערן שיך ווי שפּאָגל נייַ

 

איצטער נעם איך יעדן שוך,

פּוץ אַרום נאָך מיט אַ טוך.

 

זעסט אַ גלאַנץ ? עס בליצט און בלענדט !

איצט מייַן הער. אַהער צען סענט !

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 324239

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©