צום יום העצמאות

 

 עליזה גרינבלאַט


                       טראַקטאָרס  זינגען אויף די פֿעלדער,

און פֿאַרוואָרן אונדזער טרוים ;

ביימער זאַמלען זיך פֿאַר וועלדער,

יונג און פריש איז יעדער בוים.

 

ווייץ-און-קאָרנדיקע זאַנגען

און אַ זון וואָס איז ווי נייַ;

ס'איז פֿול און אַזוי פֿרייַ.

 

פֿערד און אייזל אין די שטאַלן,

אויף די לאָנקעס-שאָף און רינד ;

און ס'צעקוועלן זיך די קוואַלן,

און מיט בשורה איז דער ווינט.

 

ליגן קינדער אין די וויגן –

צערטלט זיי אַ מאַמעס האַנט

און פֿאַרוויגט זיי אין אַ ניגון;

זייט געבענטשט פֿאַר אייגן לאַנד.

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 407315

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©