פּ ס ח
אברהם רייזען

גאָנצער ווינטער אין מייַן האָרצן
איז געוועזן – גליטשיק, חושך.
ס'האָט דער פֿרילינג זיך באוויזן
און אין האַרצן אין איצט פסח...

אויסגערוימט פֿון דאָרט דער חמץ,
אַלץ וואָס ס'איז געוועזן זויער
;
אויסגערוימט די שימל-זאָרגן
און דעם אַלטן, קאַלטן טרויער.

כ'פֿיל אַסדר אין מייַן האַרצן,
ריין און ליכטיק גאָר אַ וווּנדער
;
קום, דו, פֿרייַהייט, אין מייַן האַרצן –
זייַ די מלכּה דאָרט אַצינדער!..


 

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 295302

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©