פֿון דער גאַנצער וועלט

 

איין זיידע קומט פֿון פּוילן,

דער צוויטער פון אוקרייַנע.

פֿון דער ליטע קומען

ביידע באָבעס מייַנע.

 

איין פֿעטער וווינט אין טשילי,

אין איר שטאָט, דער גרעסטער.

אין מאָנטרעאָל, קאַנאַדע,

וווינט דער מאַמעס שוועסטער.

 

פֿון שיינעם ברוקלין קומען

מייַן מאַמע מיטן טאַטן.

אויך איך בין דאָ געבוירן,

אין די פֿרייַע שטאַטן.

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 334358

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©