פֿון דער שטוב
אוי דיוויז'ן
מילים ולחן: עממי רוסי


פֿון דער שטוב בין איך ארויסגעגאַנגען
(יצאתי מהבית)
און איז דרויסן איז אַ יאָמער מיט אַ קלאָג
(ובחוץ יגון ואנחה)
נ'מייַנע אויערן האָבן מיר געטאָן ווערטלעך קלינגען
(מלים צלצלו באוזני)
אַ מאָביליזאַציע האָט מען אביאַוועט הייַנט פֿאַרטאָג
(גיוס הוכרז עם שחר)

אוי, נ'אָבער מייַנע ביינער זענען שוואַך און קראַנק
(אוי, אך עצמותי חולות וחלשות)
און די יאָרן זענען אויך ניט דערבייַ
(וגם שנותיי עברו בסך)
צו ליגן אין קאַזאַרמע אויף דער הוילער באַנק
(מכדי לשכב בקסרקטין על הספסל)
דינען מוז מען דאָך געטרייַ
(אבל צריך לשרת נאמנה)

מע קומט מיך אין קאַזאַרמע אַריינפֿירן
(באים להובילני לקסרקטין)
און איך טאָר ניט אַנטקעגן זאָגן ניין
(ולי אסור לומר "לא")
מע גיט מיר אַ ביקס אויף צו שיסן
(נותנים לי רובה לירות בו)
נ'א פֿאַפֿאכע מיט לאַנגע האָר אויף דעם קאָפּ צו גיין
(ופרווה ארוכת שיער לחבוש על הראש)

אָ דאָס, זאָגט מען, וועט זייַן דייַן באַהיטער
(זה, הם אמרו, יגן עליך)
און דייַן הויזגעזינד דאַרפֿסטו פֿאַרגעסן
(ואת משפחתך אתה חייב לשכוח)
פֿאַרוואָס איז מייַן מזל, אוי, אַזוי ביטער?
(מדוע גורלי הוא מר כל כך?)
טייַכן טרערן טו איך פארגיסן
(נהרות דמע אני שופך )

אוי, וויי מענטשן אַלע
(אוי ויי, אנשים, כולכם)
איר זאָלט עס גאָרניט האַלטן פֿאַר גרינג
(אל תחשבו זאת כלל בקלות-דעת)
מע צעשיידט מאַן און וייב, און חתֿן-כּלה
(מפרידים אשה ואיש, חתן וכלה)
פֿון וויפֿל מענטשן בלייַבט אַ תל אַצינד
(כמה אנשים כבר נהרסו חייהם)

יתומים מיט אלמנות בלייבן טויזנט אַ טאָג
(יתומים ואלמנות נותרים אלף כל יום)
ווער-זשע וועט זיי העלפֿן אין זייערע נויט?
(מי ידאג להם בשעת צרה?)
קיין ערד קיין אייגענע איז נישטא בייַ זיי
(ללא אדמה ללא כלום משלהם אין להם)
פֿאַרוואָס צו קויפֿן אַ שטיקל ברויט
(כדי לקנות בזֶה פיסת לחם)

קיין כארבין זענען מיר אנעגקומען
(הגענו אל חרבין) [שם של מקום]
און דער רעש איז געוועזן זייער גרויס
(ההמולה הייתה גדולה מאוד)
אַן עלטסטער איז צו אונדז צוגעקומען
(קצין ניגש אלינו)
פֿון די וואגאנעס זענען מיר אַלע אַרויס
(מהקרונות יצאנו כולנו)

ער האָט אונדז איבערגעציילט, וויפֿל מיר זענען דאָ
(הוא ספר אותנו, כמה אנו כאן)
און ווי די מחנה איז גרויס
(וכמה שגדול המחנה )

ער האָט אונדז אָנגעוויזן די פּאָזיציע וואָס איז דאָ
(הוא הראה לנו את העמדה פה)
און פֿאטראנעס טיילט מען אונדז אַרויס
(וחילק מחסניות)


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 348299

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©