"אין דעם לאַנד פֿון פּיראַמידן"  

 

ווערטער: דוד עדלשטאַדט

מוזיק:

אין דעם לאַנד פֿון פּיראַמידן

געווען אַ קיניג בייז און שלעכט,

זייַנען דאָרט געווען די ייִדן

זייַנען דינער,זייַנע קנעכט.

 

קינדער האָט דאַן פֿאַמויערט

ווען אַ ציגל האָט גאפֿעלט.

ווער ווייס ווי לאַנג עס וואָלט געדויערט

אָט די וויסטע שקלאַפֿנוועלט -

 

ווען אין לאַנד פֿון פּיראַמידן

וואָלט ניט זייַן אַ גרויסער העלד,

וועלכער האָט געקעמפֿט פֿאַר ייִדן

מיט זייַן חכמה און זייַן שווערד.

 

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 419962

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©