יאַנקעלע

טעקסט און מוזיק : געבירטיג מרדכי [1877-1942]

 

שלאָף זשע מיר שוין, יאַנקעלע, מייַן שיינער,

די אייגעלעך, די שוואַרצינקע מאַך צו,

אַ יינגעלע, וואָס האָט שוין אַלע ציינדעלעך,

מוז נאָך די מאַמע זינגען אייַ-לי-ליו ?

 

אַ יינגעלע, וואָס האָט שוין אַלע ציינדעלעך,

און וועט מיט מזל באַלד אין חדר גיין,

און לערנען וועט ער חומש און גמרא,

זאָל וויינען ווען די מאַמע וויגט אים אייַן ?

 

אַ יינגעלע, וואָס לערנען וועט גמרא,

אָט שטייט דער טאַטע, קוועלט און הערט זיך צו.

אַ יינגעלע, וואָס וואַקסט אַ תּלמיד-חכם,

לאָזט גאַנצע נעכט דער מאַמען נישט צו רו ?

 

 

אַ יינגעלע, וואָס וואַקסט אַ תּלמיד-חכם,

און אַ געניטער סוחר אויך צוגלייַך,

 אַ יינגעלע, אַ קלוגער חתן-בחור,

 זאָל ליגן אַזוי נאַס ווי אין אַ טייַך ?

 

נו, שלאָף זשע מיר, מייַן קלוגער חתן-בחור,

דערווייַל ליגסטו אין וויגעלע בייַ מיר-

ס'וועט קאָסטן נאָך פֿיל מי און מאַמעס טרערן

ביז וואַנען ס'וועט אַ מענטש אַרויס פֿון דיר.

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 411077

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©