אונדזער שטעטל ברענט

געבירטיג מרדכי [1877-1942]

 

ס'ברענט ! ברידערלעך, ס'ברענט !

אוי, אונדזער אָרעם שטעטל נעבעך ברענט!

בייזע ווינטן מיט ירגזון

רייסן, ברעכן און צעבלאָזן

שטאַרקער נאָך די ווילדע פֿלאַמען

אַלץ אַרום שוין ברענט

 

און איר שטייט און קוקט אַזוי זיך

מיט פֿאַרלייגטע הענט

און איר שטייט און קוקט אַזוי זיך-----

ווי אונדזער שטעטל ברענט.

 

ס'ברענט ! ברידערלעך, ס'ברענט !

אוי, אונדזער אָרעם שטעטל נעבעך ברענט!

ס'האָבן שוין די פֿייער-צונגען

דאָס גאַנצע שטעטל איינגעשלונגען----

און די בייזע ווינטן הורזשען,

אַלץ אַרום שוין ברענט !

 

און איר שטייט און קוקט אַזוי זיך

מיט פֿאַרלייגטע הענט

און איר שטייט און קוקט אַזוי זיך----

אונדזער שטעטל ברענט...

 

ס'ברענט !  ברידערלעך, ס'ברענט !

אוי, עס קען חלילה קומען דער מאָמענט :

אונזער שטאָט מיט אונדז צוזאַמען

זאָל אויף אַש אַוועק אין פֿלאַמען,

בלייַבן זאָל ---- ווי נאָך אַ שלאַכט

נאָר פּוסטע שוואַרצע ווענט !

און איר שטייט און קוקט אַזוי זיך

מיט פֿאַרלייגטע הענט

און איר שטייט און קוקט אַזוי זיך

ווי אונדזער שטעטל ברענט...

 

ס'ברענט ! ברידערלעך, ס'ברענט !
די הילף איז נאָר אין אייַך אַליין  געווענדט.

אויב דאָס שטעטל איז אייַך טייַער,

נעמט די כלים, לעשט דאָס פֿייער,

לעשט מיט אייַער אייגן בלוט,

באַוויזט, אַז איר דאָס קענט.

 

שטייט ניט ברידער, אָט אַזוי זיך

מיט פֿאַרלייגטע הענט.

שטייט ניט, ברידער, לעשט דאָס פֿייער---

ווייַל אונדזער שטעטל ברענט !

 

 

 


        מילון יידי-עברי
       חומר לימודי 
תרגול
משחקים
שירים
יצירות
סימני ניקוד
    חג והווי יהודי
משוררים וסופרים
        פרויקטי גמר
קישורים
כתבו לנו
ידיש:ד"ר שושנה דומינסקי
מונה כניסות: 400095

תכנות: דודי זוהר 2006 אוּרי הרדוף 2009 גד אבן חיים 2017-2016
כל הזכויות שמורות ©